Nationale Nederlanden

Probleem: Transitie en compliancy accounting principle IFRS 9
Oplossing: Programma plan voor centrale, head office maar ook business unit specifieke lokale oplossing/implementatie van de IFRS 9 accounting regels. Door middel van standaardisatie en efficiency in processen, definities en data aanleveringen wordt de toepassing van de nieuwe accounting regels gerealiseerd.
Resultaten: Readiness parallel runs 2020/2021 en per go live datum IFRS 9 compliant toepassen van accounting regels voor alle accounting rapportages en disclosures voor Group Finance en de Business Units.

Probleem: Ontwerp financial control voor IT programma
Oplossing: Impact analyse finance processen en planning, standaarden data quality. Ontwerp financiële rapporten en analyses.
Resultaten: implementatie finance processen en project management system

Probleem: Transitie centraal program management office PMO naar decentraal PMO
Oplossing: Ontwerp program management office, financial, quality & risico processen, infrastructuur programma management system
Resultaten: Implementatie PMO, programma management system, finance, risico en quality rapportage.

Probleem: Inrichting programma management voor executie Solvency II
Oplossing:  Ontwerp programma management plan, governance Solvency II en workstreams
Resultaten: Programma plannen en governance voor Solvency II

Menu